Комсомольська територіальна громада

Інформація
Чисельність населення станом на 1 січня 2015 р. (осіб)
у тому числі дітей:
-
дошкільного віку (діт.) -
шкільного віку (діт.) -
Кількість населених пунктів, що входять до складу спроможної територіальної громади -
Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної територіальної громади (грн.)
у тому числі:
-
сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України (грн.) -
бюджету розвитку (грн.) -
базової дотації (грн.) -
реверсної дотації (грн.) -
Площа території спроможної територіальної громади, км2 -
Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету органів місцевого самоврядування
у тому числі:
-
загальноосвітніх навчальних закладів I—III ступеня -
загальноосвітніх навчальних закладів I—II ступеня -
загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня -
дошкільних навчальних закладів -
закладів позашкільної освіти -
закладів культури -
закладів фізичної культури -
фельдшерсько-акушерських пунктів -
амбулаторій, поліклінік -
лікарень -
станцій швидкої допомоги -
Наявність приміщень для розміщення державних органів, установ, що здійснюють повноваження щодо: -
правоохоронної діяльності -
реєстрації актів цивільного стану та майнових прав -
пенсійного забезпечення -
соціального захисту -
пожежної безпеки -
казначейського обслуговування -
Наявність приміщень для розміщення органів місцевого самоврядування -
Відомості
Найменування населених пунктів, що входять до складу громади Підпорядкування Чисельність населення станом на 1 січня 2015 р. (осіб)
у тому числі дітей:
1 село Дачне Геніївська сільська рада 129
2 село Мохнач Скрипаївська сільська рада 231
3 селище Благодатне Комсомольська селищна рада 593
4 смт Слобожанське Комсомольська селищна рада 15825
5 село Суха Гомільша Нижньобишкинська сільська рада
6 село Лиман Лиманська сільська рада
7 село Скрипаї Скрипаївська сільська рада
8 село Геївка Нижньобишкинська сільська рада 117
9 село Курортне Геніївська сільська рада 294
10 селище Лісне Скрипаївська сільська рада 71
11 село Нижній Бишкин Нижньобишкинська сільська рада
12 село Українське Геніївська сільська рада 221
13 село Геніївка Геніївська сільська рада
14 село Черкаський Бишкин Нижньобишкинська сільська рада
15 село Занки Геніївська сільська рада 62
16 селище Донець Комсомольська селищна рада
17 село Шелудьківка Шелудьківська сільська рада