Південноміська територіальна громада

Інформація
Чисельність населення станом на 1 січня 2015 р. (осіб)
у тому числі дітей:
14722
дошкільного віку (діт.) 824
шкільного віку (діт.) 1260
Кількість населених пунктів, що входять до складу спроможної територіальної громади 5
Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної територіальної громади (грн.)
у тому числі:
15223100
сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України (грн.) 9115900
бюджету розвитку (грн.) 275700
базової дотації (грн.) 5831500
реверсної дотації (грн.) 0
Площа території спроможної територіальної громади, км2 54,51
Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету органів місцевого самоврядування
у тому числі:
-
загальноосвітніх навчальних закладів I—III ступеня
загальноосвітніх навчальних закладів I—II ступеня
загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня 0
дошкільних навчальних закладів 2
закладів позашкільної освіти 4
закладів культури 7
закладів фізичної культури 2
фельдшерсько-акушерських пунктів 2
амбулаторій, поліклінік 2
лікарень 0
станцій швидкої допомоги 0
Наявність приміщень для розміщення державних органів, установ, що здійснюють повноваження щодо:
правоохоронної діяльності є
реєстрації актів цивільного стану та майнових прав є
пенсійного забезпечення є
соціального захисту є
пожежної безпеки є
казначейського обслуговування є
Наявність приміщень для розміщення органів місцевого самоврядування є
Відомості
Найменування населених пунктів, що входять до складу громади Підпорядкування Чисельність населення станом на 1 січня 2015 р. (осіб)
у тому числі дітей:
1 село Бідряги Будянська селищна рада
2 селище Першотравневе Південна міська рада 176
3 село Бистре Будянська селищна рада
4 смт Буди Будянська селищна рада 7004
5 місто Південне Південна міська рада 7 937