Васищевська територіальна громада

Інформація
Чисельність населення станом на 1 січня 2015 р. (осіб)
у тому числі дітей:
24909
дошкільного віку (діт.) 828
шкільного віку (діт.) 1369
Кількість населених пунктів, що входять до складу спроможної територіальної громади 11
Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної територіальної громади (грн.)
у тому числі:
32732000
сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України (грн.) 31400400
бюджету розвитку (грн.) 755500
базової дотації (грн.) 576100
реверсної дотації (грн.)
Площа території спроможної територіальної громади, км2 116,27
Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету органів місцевого самоврядування
у тому числі:
-
загальноосвітніх навчальних закладів I—III ступеня
загальноосвітніх навчальних закладів I—II ступеня
загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня 0
дошкільних навчальних закладів 3
закладів позашкільної освіти 4
закладів культури 10
закладів фізичної культури 5
фельдшерсько-акушерських пунктів 1
амбулаторій, поліклінік 4
лікарень 0
станцій швидкої допомоги 0
Наявність приміщень для розміщення державних органів, установ, що здійснюють повноваження щодо:
правоохоронної діяльності є
реєстрації актів цивільного стану та майнових прав є
пенсійного забезпечення є
соціального захисту є
пожежної безпеки є
казначейського обслуговування є
Наявність приміщень для розміщення органів місцевого самоврядування є