Вільхівська територіальна громада

Інформація
Чисельність населення станом на 1 січня 2015 р. (осіб)
у тому числі дітей:
8496
дошкільного віку (діт.) 421
шкільного віку (діт.) 730
Кількість населених пунктів, що входять до складу спроможної територіальної громади 16
Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної територіальної громади (грн.)
у тому числі:
18798500
сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України (грн.) 16692400
бюджету розвитку (грн.) 153100
базової дотації (грн.) 1953000
реверсної дотації (грн.)
Площа території спроможної територіальної громади, км2 217,52
Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету органів місцевого самоврядування
у тому числі:
-
загальноосвітніх навчальних закладів I—III ступеня
загальноосвітніх навчальних закладів I—II ступеня
загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня 0
дошкільних навчальних закладів 5
закладів позашкільної освіти 2
закладів культури 10
закладів фізичної культури 3
фельдшерсько-акушерських пунктів 3
амбулаторій, поліклінік 4
лікарень 0
станцій швидкої допомоги 0
Наявність приміщень для розміщення державних органів, установ, що здійснюють повноваження щодо:
правоохоронної діяльності є
реєстрації актів цивільного стану та майнових прав є
пенсійного забезпечення є
соціального захисту є
пожежної безпеки відсутні
казначейського обслуговування є
Наявність приміщень для розміщення органів місцевого самоврядування є
Відомості
Найменування населених пунктів, що входять до складу громади Підпорядкування Чисельність населення станом на 1 січня 2015 р. (осіб)
у тому числі дітей:
1 селище Прелесне Кулиничівська селищна рада 231
2 село Заїки Кулиничівська селищна рада 215
3 село Бобрівка Кулиничівська селищна рада
4 селище Перемога Кулиничівська селищна рада 199
5 село Вільхівка Вільхівська сільська рада
6 смт Кулиничі Кулиничівська селищна рада 3101
7 село Степанки Вільхівська сільська рада 164
8 село Ключки Кулиничівська селищна рада
9 селище Момотове Кулиничівська селищна рада 234
10 селище Зернове Кулиничівська селищна рада 98
11 село Байрак Кулиничівська селищна рада 77
12 село Затишшя Кулиничівська селищна рада 654
13 селище Елітне Кулиничівська селищна рада
14 селище Слобідське Кулиничівська селищна рада 449
15 село Верхня Роганка Вільхівська сільська рада
16 село Малая Рогань Малороганська сільська рада
17 селище Кутузівка Кулиничівська селищна рада 1184
18 село Коропи Малороганська сільська рада
19 село Бісквітне Малороганська сільська рада
20 село Бражники Кулиничівська селищна рада
21 село Благодатне Кулиничівська селищна рада 228
22 село Сороківка Вільхівська сільська рада