Зміївська територіальна громада

Інформація
Чисельність населення станом на 1 січня 2015 р. (осіб)
у тому числі дітей:
43666
дошкільного віку (діт.) 2253
шкільного віку (діт.) 3855
Кількість населених пунктів, що входять до складу спроможної територіальної громади 60
Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної територіальної громади (грн.)
у тому числі:
39840670
сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України (грн.) 28940945
бюджету розвитку (грн.) 54800
базової дотації (грн.) 10844925
реверсної дотації (грн.) 0
Площа території спроможної територіальної громади, км2 792,42
Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету органів місцевого самоврядування
у тому числі:
-
загальноосвітніх навчальних закладів I—III ступеня
загальноосвітніх навчальних закладів I—II ступеня
загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня 0
дошкільних навчальних закладів 8
закладів позашкільної освіти 0
закладів культури 44
закладів фізичної культури 0
фельдшерсько-акушерських пунктів 15
амбулаторій, поліклінік 13
лікарень 0
станцій швидкої допомоги 2
Наявність приміщень для розміщення державних органів, установ, що здійснюють повноваження щодо:
правоохоронної діяльності є
реєстрації актів цивільного стану та майнових прав є
пенсійного забезпечення є
соціального захисту є
пожежної безпеки є
казначейського обслуговування є
Наявність приміщень для розміщення органів місцевого самоврядування є
Відомості
Найменування населених пунктів, що входять до складу громади Підпорядкування Чисельність населення станом на 1 січня 2015 р. (осіб)
у тому числі дітей:
1 село Кирюхи Бірківська сільська рада
2 село Борова Борівська сільська рада 2419
3 село Водяхівка Чемужівська сільська рада
4 село Петрищеве Борівська сільська рада
5 село Тросне Тимченківська сільська рада
6 село Чемужівка Чемужівська сільська рада
7 село Тимченки Тимченківська сільська рада
8 село Омельченки Задонецька сільська рада
9 село Іськів Яр Задонецька сільська рада
10 село Федорівка Бірківська сільська рада
11 село Колісники Тимченківська сільська рада 90
12 село Гусина Поляна Борівська сільська рада
13 село Безпалівка Таранівська сільська рада
14 село Бірочок Другий Соколівська сільська рада
15 село Кисле Бірківська сільська рада
16 село Задонецьке Задонецька сільська рада
17 село Гужвинське Бірківська сільська рада
18 село Дудківка Таранівська сільська рада 120
19 село Коропове Задонецька сільська рада
20 село Левківка Чемужівська сільська рада
21 село Глибока Долина Соколівська сільська рада 46
22 село Джгун Бірківська сільська рада 86
23 село Таранівка Таранівська сільська рада
24 село Клименівка Великогомільшанська сільська рада
25 село Козачка Великогомільшанська сільська рада
26 село Островерхівка Тимченківська сільська рада
27 селище Вирішальний Зміївська міська рада 747
28 село Велика Гомільша Великогомільшанська сільська рада
29 село Западня Великогомільшанська сільська рада 79
30 село Соколове Соколівська сільська рада
31 селище Черемушне Зідьківська селищна рада 289
32 село Артюхівка Чемужівська сільська рада
33 село Реп'яхівка Борівська сільська рада 8
34 село Гришківка Соколівська сільська рада
35 село Вилівка Соколівська сільська рада
36 селище Безпалівка Таранівська сільська рада 32
37 село Красна Поляна Борівська сільська рада 426
38 село Залізничні Бірки Бірківська сільська рада 108
39 місто Зміїв Зміївська міська рада 15 305
40 село Кравцове Бірківська сільська рада
41 село Аксютівка Тимченківська сільська рада
42 село Веселе Таранівська сільська рада 4
43 село Роздольне Таранівська сільська рада 300
44 село Першотравневе Бірківська сільська рада 2205
45 селище Бутівка Зідьківська селищна рада 421
46 село Жаданівка Таранівська сільська рада
47 село Височинівка Чемужівська сільська рада 584
48 село Бірки Бірківська сільська рада
49 село Пасіки Великогомільшанська сільська рада 685
50 село Гайдари Задонецька сільська рада
51 село Костянтівка Борівська сільська рада
52 село Водяне Борівська сільська рада 304
53 село Звідки Борівська сільська рада 228
54 селище Лазуківка Зідьківська селищна рада 2 . 160—
55 село Погоріле Бірківська сільська рада
56 село Миргороди Тимченківська сільська рада
57 село Сидори Тимченківська сільська рада
58 село Кукулівка Бірківська сільська рада 82
59 село Камплиця Задонецька сільська рада
60 смт Зідьки Зідьківська селищна рада 4087