Старосалтівська територіальна громада

Інформація
Чисельність населення станом на 1 січня 2015 р. (осіб)
у тому числі дітей:
8924
дошкільного віку (діт.) 543
шкільного віку (діт.) 752
Кількість населених пунктів, що входять до складу спроможної територіальної громади 20
Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної територіальної громади (грн.)
у тому числі:
14 125 200
сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України (грн.) 10 175 800
бюджету розвитку (грн.) 905 600
базової дотації (грн.) 3 043 800
реверсної дотації (грн.) 0
Площа території спроможної територіальної громади, км2 472,6
Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету органів місцевого самоврядування
у тому числі:
-
загальноосвітніх навчальних закладів I—III ступеня
загальноосвітніх навчальних закладів I—II ступеня
загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня 0
дошкільних навчальних закладів 3
закладів позашкільної освіти 0
закладів культури 16
закладів фізичної культури 0
фельдшерсько-акушерських пунктів 5
амбулаторій, поліклінік 5
лікарень 0
станцій швидкої допомоги 0
Наявність приміщень для розміщення державних органів, установ, що здійснюють повноваження щодо:
правоохоронної діяльності є
реєстрації актів цивільного стану та майнових прав є
пенсійного забезпечення є
соціального захисту є
пожежної безпеки є
казначейського обслуговування є
Наявність приміщень для розміщення органів місцевого самоврядування є
Відомості
contentList:Сталася помилка звернітья до відділу підтримки.