Огіївська територіальна громада

Інформація
Чисельність населення станом на 1 січня 2015 р. (осіб)
у тому числі дітей:
5012
дошкільного віку (діт.) 367
шкільного віку (діт.) 662
Кількість населених пунктів, що входять до складу спроможної територіальної громади 20
Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної територіальної громади (грн.)
у тому числі:
8223900
сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України (грн.) 7722300
бюджету розвитку (грн.) 0
базової дотації (грн.) 501600
реверсної дотації (грн.) 0
Площа території спроможної територіальної громади, км2 420
Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету органів місцевого самоврядування
у тому числі:
-
загальноосвітніх навчальних закладів I—III ступеня
загальноосвітніх навчальних закладів I—II ступеня
загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня 1
дошкільних навчальних закладів 4
закладів позашкільної освіти 0
закладів культури 18
закладів фізичної культури 0
фельдшерсько-акушерських пунктів 7
амбулаторій, поліклінік 3
лікарень 0
станцій швидкої допомоги 0
Наявність приміщень для розміщення державних органів, установ, що здійснюють повноваження щодо:
правоохоронної діяльності є
реєстрації актів цивільного стану та майнових прав є
пенсійного забезпечення є
соціального захисту є
пожежної безпеки є
казначейського обслуговування є
Наявність приміщень для розміщення органів місцевого самоврядування є
Відомості
Найменування населених пунктів, що входять до складу громади Підпорядкування Чисельність населення станом на 1 січня 2015 р. (осіб)
у тому числі дітей:
1 село Малі Бучки Багаточернещинська сільська рада
2 село Шевченкове Тавежнянська сільська рада
3 село Зелене Тавежнянська сільська рада 92
4 село Скиртяне Тавежнянська сільська рада
5 село Піскувате Катеринівська сільська рада
6 село Калинівка Новочернещинська сільська рада 82
7 село Олександрівка Катеринівська сільська рада 94
8 село Гаркушине Огіївська сільська рада
9 село Берестове Катеринівська сільська рада 144
10 село Судиха Тавежнянська сільська рада
11 село Багата Чернещина Багаточернещинська сільська рада
12 село Катеринівка Катеринівська сільська рада 1108
13 село Тернуватка Огіївська сільська рада 192
14 село Великі Бучки Великобучківська сільська рада
15 село Тавежня Тавежнянська сільська рада
16 село Костянтинівка Новочернещинська сільська рада
17 село Нова Чернещина Новочернещинська сільська рада
18 село Дубові Гряди Дубовогрядська сільська рада
19 село Огіївка Огіївська сільська рада
20 село Халтуріна Катеринівська сільська рада