Андріївська територіальна громада

Інформація
Чисельність населення станом на 1 січня 2015 р. (осіб)
у тому числі дітей:
499
дошкільного віку (діт.) 185
шкільного віку (діт.) 314
Кількість населених пунктів, що входять до складу спроможної територіальної громади 5
Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної територіальної громади (грн.)
у тому числі:
4557644
сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України (грн.) 3601443
бюджету розвитку (грн.) 0
базової дотації (грн.) 956201
реверсної дотації (грн.) 0
Площа території спроможної територіальної громади, км2 275,3
Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету органів місцевого самоврядування
у тому числі:
-
загальноосвітніх навчальних закладів I—III ступеня
загальноосвітніх навчальних закладів I—II ступеня
загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня 1
дошкільних навчальних закладів 1
закладів позашкільної освіти 0
закладів культури 3
закладів фізичної культури 0
фельдшерсько-акушерських пунктів 1
амбулаторій, поліклінік 1
лікарень 0
станцій швидкої допомоги 0
Наявність приміщень для розміщення державних органів, установ, що здійснюють повноваження щодо: 5
правоохоронної діяльності є
реєстрації актів цивільного стану та майнових прав є
пенсійного забезпечення є
соціального захисту є
пожежної безпеки є
казначейського обслуговування немає
Наявність приміщень для розміщення органів місцевого самоврядування є