Балаклійська територіальна громада

Інформація
Чисельність населення станом на 1 січня 2015 р. (осіб)
у тому числі дітей:
1568
дошкільного віку (діт.) 615
шкільного віку (діт.) 953
Кількість населених пунктів, що входять до складу спроможної територіальної громади 20
Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної територіальної громади (грн.)
у тому числі:
11296356
сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України (грн.) 7984037
бюджету розвитку (грн.) 0
базової дотації (грн.) 3312319
реверсної дотації (грн.) 0
Площа території спроможної територіальної громади, км2 382,34
Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету органів місцевого самоврядування
у тому числі:
-
загальноосвітніх навчальних закладів I—III ступеня
загальноосвітніх навчальних закладів I—II ступеня
загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня 0
дошкільних навчальних закладів 2
закладів позашкільної освіти 0
закладів культури 5
закладів фізичної культури 0
фельдшерсько-акушерських пунктів 5
амбулаторій, поліклінік 2
лікарень 0
станцій швидкої допомоги 0
Наявність приміщень для розміщення державних органів, установ, що здійснюють повноваження щодо: 6
правоохоронної діяльності є
реєстрації актів цивільного стану та майнових прав є
пенсійного забезпечення є
соціального захисту є
пожежної безпеки є
казначейського обслуговування є
Наявність приміщень для розміщення органів місцевого самоврядування є
Відомості
Найменування населених пунктів, що входять до складу громади Підпорядкування Чисельність населення станом на 1 січня 2015 р. (осіб)
у тому числі дітей:
1 село Вільне Лозовеньківська сільська рада
2 село Вітрівка Чепільська сільська рада 43
3 село Волобуївка Гусарівська сільська рада 304
4 село Шевелівка Шевелівська сільська рада
5 село Крейдянка Балаклійська міська рада 34
6 село Щурівка Новогусарівська сільська рада 131
7 село Чепіль Чепільська сільська рада 991
8 село Вербівка Вербівська сільська рада 3515
9 місто Балаклія Балаклійська міська рада 29 676
10 село Яковенкове Яковенківська сільська рада
11 село Нова Серпухівка Лозовеньківська сільська рада 48
12 село Вовчий Яр Яковенківська сільська рада 80
13 село Нова Гусарівка Новогусарівська сільська рада 852
14 село Гусарівка Гусарівська сільська рада
15 село Калинівка Яковенківська сільська рада
16 село Лозовенька Лозовеньківська сільська рада
17 село Байрак Новогусарівська сільська рада
18 село Таранушине Яковенківська сільська рада
19 село Борщівка Борщівська сільська рада 3139
20 село Степок Яковенківська сільська рада 22
21 село Бригадирівка Бригадирівська сільська рада