Печенізька територіальна громада

Інформація
Чисельність населення станом на 1 січня 2015 р. (осіб)
у тому числі дітей:
10293
дошкільного віку (діт.) 799
шкільного віку (діт.) 896
Кількість населених пунктів, що входять до складу спроможної територіальної громади 12
Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної територіальної громади (грн.)
у тому числі:
8441869
сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України (грн.) 5737269
бюджету розвитку (грн.) 0
базової дотації (грн.) 2704600
реверсної дотації (грн.) 0
Площа території спроможної територіальної громади, км2 467,5
Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету органів місцевого самоврядування
у тому числі:
-
загальноосвітніх навчальних закладів I—III ступеня
загальноосвітніх навчальних закладів I—II ступеня
загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня 0
дошкільних навчальних закладів 3
закладів позашкільної освіти 1
закладів культури 20
закладів фізичної культури 1
фельдшерсько-акушерських пунктів 6
амбулаторій, поліклінік 3
лікарень 0
станцій швидкої допомоги 0
Наявність приміщень для розміщення державних органів, установ, що здійснюють повноваження щодо:
правоохоронної діяльності є
реєстрації актів цивільного стану та майнових прав є
пенсійного забезпечення є
соціального захисту є
пожежної безпеки є
казначейського обслуговування є
Наявність приміщень для розміщення органів місцевого самоврядування є