Красноградська територіальна громада

Інформація
Чисельність населення станом на 1 січня 2015 р. (осіб)
у тому числі дітей:
30185
дошкільного віку (діт.) 1441
шкільного віку (діт.) 3082
Кількість населених пунктів, що входять до складу спроможної територіальної громади 14
Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної територіальної громади (грн.)
у тому числі:
67604832
сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України (грн.) 25919387
бюджету розвитку (грн.) 0
базової дотації (грн.) 0
реверсної дотації (грн.) 0
Площа території спроможної територіальної громади, км2 289,59
Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету органів місцевого самоврядування
у тому числі:
-
загальноосвітніх навчальних закладів I—III ступеня
загальноосвітніх навчальних закладів I—II ступеня
загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня 0
дошкільних навчальних закладів 2
закладів позашкільної освіти 2
закладів культури 14
закладів фізичної культури 4
фельдшерсько-акушерських пунктів 5
амбулаторій, поліклінік 3
лікарень 1
станцій швидкої допомоги 1
Наявність приміщень для розміщення державних органів, установ, що здійснюють повноваження щодо:
правоохоронної діяльності є
реєстрації актів цивільного стану та майнових прав є
пенсійного забезпечення є
соціального захисту є
пожежної безпеки є
казначейського обслуговування є
Наявність приміщень для розміщення органів місцевого самоврядування є
Відомості
Найменування населених пунктів, що входять до складу громади Підпорядкування Чисельність населення станом на 1 січня 2015 р. (осіб)
у тому числі дітей:
1 селище Дослідне Красноградська міська рада 436
2 село Зоряне Зорянська сільська рада
3 село Калинівка Іванівська сільська рада 22 . — .
4 село Новоселівка Піщанська сільська рада 21
5 селище Степове Красноградська міська рада 31
6 село Гранове Іванівська сільська рада 12
7 село Іванівське Іванівська сільська рада
8 селище Покровське Піщанська сільська рада 299
9 село Берестовенька Іванівська сільська рада
10 село Піщанка Піщанська сільська рада
11 село Тишенківка Зорянська сільська рада 478
12 селище Куми Красноградська міська рада 360
13 село Перемога Зачепилівська селищна територіальна громада
14 село Вишневе Зорянська сільська рада
15 місто Красноград Красноградська міська рада 21 430