Комарнівська територіальна громада

Інформація
Чисельність населення станом на 1 січня 2015 р. (осіб)
у тому числі дітей:
13813
дошкільного віку (діт.) 829
шкільного віку (діт.) 1230
Кількість населених пунктів, що входять до складу спроможної територіальної громади 22
Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної територіальної громади (грн.)
у тому числі:
11014800
сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України (грн.) 6190300
бюджету розвитку (грн.) 40000
базової дотації (грн.) 4784500
реверсної дотації (грн.) 0
Площа території спроможної територіальної громади, км2 85,52
Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету органів місцевого самоврядування
у тому числі:
-
загальноосвітніх навчальних закладів I—III ступеня 5
загальноосвітніх навчальних закладів I—II ступеня 6
загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня 1
дошкільних навчальних закладів 7
закладів позашкільної освіти 1
закладів культури 15
закладів фізичної культури 0
фельдшерсько-акушерських пунктів 14
амбулаторій, поліклінік 1
лікарень 2
станцій швидкої допомоги
Наявність приміщень для розміщення державних органів, установ, що здійснюють повноваження щодо:
правоохоронної діяльності Є
реєстрації актів цивільного стану та майнових прав Є
пенсійного забезпечення Є
соціального захисту Є
пожежної безпеки Є
казначейського обслуговування Є
Наявність приміщень для розміщення органів місцевого самоврядування 52
Відомості
Найменування населених пунктів, що входять до складу громади Підпорядкування Чисельність населення станом на 1 січня 2015 р. (осіб)
у тому числі дітей:
1 місто Комарно Комарнівська міська рада 3884
2 село Підзвіринець Підзвіринецька сільська рада
3 село Кліцько Кліцьківська сільська рада
4 село Паланики Татаринівська сільська рада
5 село Тершаків Монастирецька сільська рада
6 село Литовка Бучалівська сільська рада
7 село Грімне Грімненська сільська рада
8 село Монастирець Монастирецька сільська рада
9 село Поляна Монастирецька сільська рада 247
10 село Переможне Переможненська сільська рада 2182
11 село Бучали Бучалівська сільська рада
12 село Нове Село Новосільська сільська рада
13 село Березець Новосільська сільська рада
14 село Заболоття Кліцьківська сільська рада
15 село Катериничі Бучалівська сільська рада
16 село Грабине Підзвіринецька сільська рада
17 село Андріянів Кліцьківська сільська рада
18 село Татаринів Татаринівська сільська рада
19 село Мости Монастирецька сільська рада
20 село Лівчиці Підзвіринецька сільська рада 400 . 160— .
21 село Тулиголове Тулиголівська сільська рада 644
22 село Якимчиці Кліцьківська сільська рада