Угерська територіальна громада

Інформація
Чисельність населення станом на 1 січня 2015 р. (осіб)
у тому числі дітей:
11096
дошкільного віку (діт.) 755
шкільного віку (діт.) 1379
Кількість населених пунктів, що входять до складу спроможної територіальної громади 12
Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної територіальної громади (грн.)
у тому числі:
26503289
сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України (грн.) 26381289
бюджету розвитку (грн.) 122000
базової дотації (грн.) 0
реверсної дотації (грн.) 5319000
Площа території спроможної територіальної громади, км2 146,15
Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету органів місцевого самоврядування
у тому числі:
-
загальноосвітніх навчальних закладів I—III ступеня 3
загальноосвітніх навчальних закладів I—II ступеня 3
загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня 3
дошкільних навчальних закладів 1
закладів позашкільної освіти 1
закладів культури 10
закладів фізичної культури 1
фельдшерсько-акушерських пунктів 7
амбулаторій, поліклінік 3
лікарень 0
станцій швидкої допомоги 0
Наявність приміщень для розміщення державних органів, установ, що здійснюють повноваження щодо:
правоохоронної діяльності є
реєстрації актів цивільного стану та майнових прав є
пенсійного забезпечення є
соціального захисту є
пожежної безпеки є
казначейського обслуговування є
Наявність приміщень для розміщення органів місцевого самоврядування 32