Нежухівська територіальна громада

Інформація
Чисельність населення станом на 1 січня 2015 р. (осіб)
у тому числі дітей:
5664
дошкільного віку (діт.) 485
шкільного віку (діт.) 698
Кількість населених пунктів, що входять до складу спроможної територіальної громади 5
Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної територіальної громади (грн.)
у тому числі:
21179826
сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України (грн.) 28017226
бюджету розвитку (грн.) 70100
базової дотації (грн.) 0
реверсної дотації (грн.) 6907500
Площа території спроможної територіальної громади, км2 72.92
Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету органів місцевого самоврядування
у тому числі:
-
загальноосвітніх навчальних закладів I—III ступеня 2
загальноосвітніх навчальних закладів I—II ступеня 2
загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня 0
дошкільних навчальних закладів 1
закладів позашкільної освіти 0
закладів культури 4
закладів фізичної культури 0
фельдшерсько-акушерських пунктів 3
амбулаторій, поліклінік 1
лікарень 0
станцій швидкої допомоги 0
Наявність приміщень для розміщення державних органів, установ, що здійснюють повноваження щодо:
правоохоронної діяльності Є
реєстрації актів цивільного стану та майнових прав Є
пенсійного забезпечення Є
соціального захисту Є
пожежної безпеки Є
казначейського обслуговування Є
Наявність приміщень для розміщення органів місцевого самоврядування 13