3245-VI

Номер акту 3245-VI
Дата прийняття акту 2011-04-19
Зміст рішення 1. Оголосити природні території міста Слов'янська Донецької області курортом державного значення - курортом Слов'янськ.2. Затвердити межі округу ( 3245а-17 ) і зон санітарної охорони курорту Слов'янськ (додаються).3. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.4. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом затвердити режим округу і зон санітарної охорони курорту Слов'янськ.
Дата публікації у відомостях Верховної Ради 2011-10-28
№ та стаття відомостей Верховної Ради 43, ст. 440