1207-VII

Номер акту 1207-VII
Дата прийняття акту 2014-04-15
Зміст рішення ...Стаття 1. Правовий статус тимчасово окупованої території України1. Тимчасово окупована територія України (далі - тимчасово окупована територія) є невід'ємною частиною території України, на яку поширюється дія Конституції та законів України....Стаття 3. Тимчасово окупована територія1. Для цілей цього Закону тимчасово окупованою територією визначається:1) сухопутна територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, внутрішні води України цих територій;2) внутрішні морські води і територіальне море України навколо Кримського півострова, територія виключної (морської) економічної зони України вздовж узбережжя Кримського півострова та прилеглого до узбережжя континентального шельфу України, на які поширюється юрисдикція органів державної влади України відповідно до норм міжнародного права, Конституції та законів України;3) повітряний простір над територіями, зазначеними у пунктах 1 і 2 цієї частини....
Дата публікації у відомостях Верховної Ради 2014-06-27
№ та стаття відомостей Верховної Ради 26, ст.892