Меденицька територіальна громада

Інформація
Чисельність населення станом на 1 січня 2015 р. (осіб)
у тому числі дітей:
12576
дошкільного віку (діт.) 866
шкільного віку (діт.) 1584
Кількість населених пунктів, що входять до складу спроможної територіальної громади 12
Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної територіальної громади (грн.)
у тому числі:
9396520
сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України (грн.) 5091740
бюджету розвитку (грн.) 0
базової дотації (грн.) 4304780
реверсної дотації (грн.) 0
Площа території спроможної територіальної громади, км2 168,63
Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету органів місцевого самоврядування
у тому числі:
-
загальноосвітніх навчальних закладів I—III ступеня 3
загальноосвітніх навчальних закладів I—II ступеня 3
загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня 3
дошкільних навчальних закладів 5
закладів позашкільної освіти 1
закладів культури 22
закладів фізичної культури 0
фельдшерсько-акушерських пунктів 8
амбулаторій, поліклінік 3
лікарень 1
станцій швидкої допомоги 1
Наявність приміщень для розміщення державних органів, установ, що здійснюють повноваження щодо:
правоохоронної діяльності є
реєстрації актів цивільного стану та майнових прав є
пенсійного забезпечення є
соціального захисту є
пожежної безпеки є
казначейського обслуговування є
Наявність приміщень для розміщення органів місцевого самоврядування 50