Височанська територіальна громада

Інформація
Чисельність населення станом на 1 січня 2015 р. (осіб)
у тому числі дітей:
28522
дошкільного віку (діт.) 1570
шкільного віку (діт.) 2489
Кількість населених пунктів, що входять до складу спроможної територіальної громади 5
Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної територіальної громади (грн.)
у тому числі:
31052900
сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України (грн.) 20942000
бюджету розвитку (грн.) 622000
базової дотації (грн.) 9488900
реверсної дотації (грн.)
Площа території спроможної територіальної громади, км2 57,392
Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету органів місцевого самоврядування
у тому числі:
-
загальноосвітніх навчальних закладів I—III ступеня
загальноосвітніх навчальних закладів I—II ступеня
загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня 0
дошкільних навчальних закладів 3
закладів позашкільної освіти 8
закладів культури 7
закладів фізичної культури 3
фельдшерсько-акушерських пунктів 0
амбулаторій, поліклінік 3
лікарень 0
станцій швидкої допомоги 0
Наявність приміщень для розміщення державних органів, установ, що здійснюють повноваження щодо:
правоохоронної діяльності немає
реєстрації актів цивільного стану та майнових прав є
пенсійного забезпечення є
соціального захисту є
пожежної безпеки немає
казначейського обслуговування є
Наявність приміщень для розміщення органів місцевого самоврядування є
Відомості
Найменування населених пунктів, що входять до складу громади Підпорядкування Чисельність населення станом на 1 січня 2015 р. (осіб)
у тому числі дітей:
1 селище Затишне Бабаївська селищна рада 1477 .
2 смт Бабаї Бабаївська селищна рада 160— 6,9
3 селище Нова Березівка Височанська селищна рада 1128
4 смт Високий Височанська селищна рада 14107
5 смт Покотилівка Покотилівська селищна рада 10350