Новоукраїнська територіальна громада

Інформація
Чисельність населення станом на 1 січня 2015 р. (осіб)
у тому числі дітей:
-
дошкільного віку (діт.) -
шкільного віку (діт.) -
Кількість населених пунктів, що входять до складу спроможної територіальної громади -
Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної територіальної громади (грн.)
у тому числі:
-
сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України (грн.) -
бюджету розвитку (грн.) -
базової дотації (грн.) -
реверсної дотації (грн.) -
Площа території спроможної територіальної громади, км2 -
Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету органів місцевого самоврядування
у тому числі:
-
загальноосвітніх навчальних закладів I—III ступеня -
загальноосвітніх навчальних закладів I—II ступеня -
загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня -
дошкільних навчальних закладів -
закладів позашкільної освіти -
закладів культури -
закладів фізичної культури -
фельдшерсько-акушерських пунктів -
амбулаторій, поліклінік -
лікарень -
станцій швидкої допомоги -
Наявність приміщень для розміщення державних органів, установ, що здійснюють повноваження щодо: -
правоохоронної діяльності -
реєстрації актів цивільного стану та майнових прав -
пенсійного забезпечення -
соціального захисту -
пожежної безпеки -
казначейського обслуговування -
Наявність приміщень для розміщення органів місцевого самоврядування -
Відомості
Найменування населених пунктів, що входять до складу громади Підпорядкування Чисельність населення станом на 1 січня 2015 р. (осіб)
у тому числі дітей:
1 село Кам'яний Міст Новоукраїнська міська територіальна громада
2 село Сотницька Балка Новоукраїнська міська територіальна громада
3 село Улянівка Новоукраїнська міська територіальна громада
4 місто Новоукраїнка Новоукраїнська міська територіальна громада 17945
5 село Новоолександрівка Новоукраїнська міська територіальна громада 545
6 село Воронівка Новоукраїнська міська територіальна громада 341
7 село Яблунівка Новоукраїнська міська територіальна громада 179
8 село Звірівка Новоукраїнська міська територіальна громада
9 село Схід Новоукраїнська міська територіальна громада
10 село Арепівка Новоукраїнська міська територіальна громада
11 село Оситняжка
12 село Мар'янопіль Новоукраїнська міська територіальна громада 228
13 село Єгорівка Новоукраїнська міська територіальна громада 153
Громади, що межують: