Вільшанська територіальна громада

Інформація
Чисельність населення станом на 1 січня 2015 р. (осіб)
у тому числі дітей:
-
дошкільного віку (діт.) -
шкільного віку (діт.) -
Кількість населених пунктів, що входять до складу спроможної територіальної громади -
Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної територіальної громади (грн.)
у тому числі:
-
сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України (грн.) -
бюджету розвитку (грн.) -
базової дотації (грн.) -
реверсної дотації (грн.) -
Площа території спроможної територіальної громади, км2 -
Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету органів місцевого самоврядування
у тому числі:
-
загальноосвітніх навчальних закладів I—III ступеня -
загальноосвітніх навчальних закладів I—II ступеня -
загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня -
дошкільних навчальних закладів -
закладів позашкільної освіти -
закладів культури -
закладів фізичної культури -
фельдшерсько-акушерських пунктів -
амбулаторій, поліклінік -
лікарень -
станцій швидкої допомоги -
Наявність приміщень для розміщення державних органів, установ, що здійснюють повноваження щодо: -
правоохоронної діяльності -
реєстрації актів цивільного стану та майнових прав -
пенсійного забезпечення -
соціального захисту -
пожежної безпеки -
казначейського обслуговування -
Наявність приміщень для розміщення органів місцевого самоврядування -
Відомості
Найменування населених пунктів, що входять до складу громади Підпорядкування Чисельність населення станом на 1 січня 2015 р. (осіб)
у тому числі дітей:
1 село Плоско-Забузьке Плоско-Забузька сільська рада
2 село Сухий Ташлик Сухоташлицька сільська рада
3 село Чистопілля Чистопільська сільська рада 307 . — .
4 село Вівсяники Вівсяниківська сільська рада 582
5 село Мала Мазниця Станкуватська сільська рада
6 село Мала Вільшанка Маловільшанська сільська рада 350
7 смт Вільшанка Вільшанська селищна рада 4877
8 село Синюха Куцобалківська сільська рада 217
9 село Бузникувате Бузникуватська сільська рада
10 село Завітне Чистопільська сільська рада 153
11 село Залізничне Йосипівська сільська рада 261
12 село Куца Балка Куцобалківська сільська рада 449
13 село Коритно-Забузьке Коритно-Забузька сільська рада
14 село Березова Балка Березовобалківська сільська рада
15 село Добре Добрівська сільська рада 850
16 село Степанівка Куцобалківська сільська рада 60
17 село Калмазове Вільшанська селищна рада
18 селище Новоолександрівка Тарасівська сільська рада 196
19 село Вовча Балка Коритно-Забузька сільська рада 46
20 село Оброчне Маловільшанська сільська рада
21 село Добрянка Добрянська сільська рада 1307
22 село Дорожинка Дорожинська сільська рада
23 село Осички Вільшанська селищна рада 418
24 село Котувате Добрянська сільська рада
25 село Йосипівка Йосипівська сільська рада 627
26 село Станкувате Станкуватська сільська рада
27 село Владиславка Березовобалківська сільська рада 87