Ульяновська територіальна громада

Інформація
Чисельність населення станом на 1 січня 2015 р. (осіб)
у тому числі дітей:
-
дошкільного віку (діт.) -
шкільного віку (діт.) -
Кількість населених пунктів, що входять до складу спроможної територіальної громади -
Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної територіальної громади (грн.)
у тому числі:
-
сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України (грн.) -
бюджету розвитку (грн.) -
базової дотації (грн.) -
реверсної дотації (грн.) -
Площа території спроможної територіальної громади, км2 -
Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету органів місцевого самоврядування
у тому числі:
-
загальноосвітніх навчальних закладів I—III ступеня -
загальноосвітніх навчальних закладів I—II ступеня -
загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня -
дошкільних навчальних закладів -
закладів позашкільної освіти -
закладів культури -
закладів фізичної культури -
фельдшерсько-акушерських пунктів -
амбулаторій, поліклінік -
лікарень -
станцій швидкої допомоги -
Наявність приміщень для розміщення державних органів, установ, що здійснюють повноваження щодо: -
правоохоронної діяльності -
реєстрації актів цивільного стану та майнових прав -
пенсійного забезпечення -
соціального захисту -
пожежної безпеки -
казначейського обслуговування -
Наявність приміщень для розміщення органів місцевого самоврядування -
Відомості
Найменування населених пунктів, що входять до складу громади Підпорядкування Чисельність населення станом на 1 січня 2015 р. (осіб)
у тому числі дітей:
1 село Станіславове Грушківська сільська рада
2 село Синицівка Синицівська сільська рада
3 село Змійове Лозуватська сільська рада
4 село Лозувата Лозуватська сільська рада 1298
5 місто Благовіщенське Благовіщенська міська рада 6236
6 село Йосипівка Йосипівська сільська рада 1640
7 село Шамраєве Шамраївська сільська рада
8 село Великі Трояни Великотроянівська сільська рада
9 село Синьки Синьківська сільська рада
10 село Богданове Богданівська сільська рада 571
11 село Луполове Луполівська сільська рада
12 село Сабатинівка Сабатинівська сільська рада
13 село Розношенське Розношенська сільська рада
14 село Кам'яна Криниця Кам'янокриничанська сільська рада
15 село Кошаро-Олександрівка Луполівська сільська рада
16 село Шевченка Данилово-Балківська сільська рада 235
17 село Мечиславка Мечиславська сільська рада
18 село Новоселиця Новоселицька сільська рада 1530
19 село Данилова Балка Данилово-Балківська сільська рада
20 село Маньківське Богданівська сільська рада
21 село Христофорове Кам'янобрідська сільська рада
22 село Кам'яний Брід Кам'янобрідська сільська рада 910
23 село Вільхове Вільхівська сільська рада 1116
24 село Петрівка Кам'янобрідська сільська рада
25 село Грушка Грушківська сільська рада 1533
26 село Дельфінове Лозуватська сільська рада
27 село Сергіївка Вільхівська сільська рада