Маловисківська територіальна громада

Інформація
Чисельність населення станом на 1 січня 2015 р. (осіб)
у тому числі дітей:
-
дошкільного віку (діт.) -
шкільного віку (діт.) -
Кількість населених пунктів, що входять до складу спроможної територіальної громади -
Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної територіальної громади (грн.)
у тому числі:
-
сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України (грн.) -
бюджету розвитку (грн.) -
базової дотації (грн.) -
реверсної дотації (грн.) -
Площа території спроможної територіальної громади, км2 -
Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету органів місцевого самоврядування
у тому числі:
-
загальноосвітніх навчальних закладів I—III ступеня -
загальноосвітніх навчальних закладів I—II ступеня -
загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня -
дошкільних навчальних закладів -
закладів позашкільної освіти -
закладів культури -
закладів фізичної культури -
фельдшерсько-акушерських пунктів -
амбулаторій, поліклінік -
лікарень -
станцій швидкої допомоги -
Наявність приміщень для розміщення державних органів, установ, що здійснюють повноваження щодо: -
правоохоронної діяльності -
реєстрації актів цивільного стану та майнових прав -
пенсійного забезпечення -
соціального захисту -
пожежної безпеки -
казначейського обслуговування -
Наявність приміщень для розміщення органів місцевого самоврядування -
Відомості
Найменування населених пунктів, що входять до складу громади Підпорядкування Чисельність населення станом на 1 січня 2015 р. (осіб)
у тому числі дітей:
1 село Лозуватка Лозуватська сільська рада 921
2 село Лутківка Мануйлівська сільська рада
3 село Краснопілка Маловисківська міська територіальна громада 469
4 село Мануйлівка Мануйлівська сільська рада 842
5 село Димине Лозуватська сільська рада
6 село Миролюбівка Миролюбівська сільська рада
7 селище Вишневе Маловисківська міська територіальна громада 320
8 село Паліївка Маловисківська міська територіальна громада
9 село Підлісне Миролюбівська сільська рада
10 село Червона Поляна Миролюбівська сільська рада
11 село Веселе Маловисківська міська територіальна громада
12 село Первомайське Маловисківська міська територіальна громада 487
13 селище Заповідне Маловисківська міська територіальна громада 254
14 місто Мала Виска Маловисківська міська територіальна громада 11269